Privacybeleid

 

  1. VOORWOORD

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om u te informeren over de toezeggingen en maatregelen die zijn genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om te voldoen aan de regels van de AVG.

Dit privacybeleid kan evolueren afhankelijk van de juridische en regelgevende context en de doctrine van de Nationale Commissie voor gegevensbescherming.

De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestellingen en voor onze commerciële samenwerking. Wees gerust dat ze nooit zullen worden gecommuniceerd zonder uw voorafgaande toestemming.

De informatie die op onze online formulieren wordt verzameld, wordt opgeslagen op OVH-servers en webmail.

Ze worden 3 jaar bewaard en zijn bedoeld voor onze klantenrelaties.

In overeenstemming met de wet “IT en vrijheid” kunt u uw recht op toegang tot gegevens over u uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) bij Animation Vézère Canoë Kayak:

William Duluc

Animatie Vézère Canoë Kayak

24620 Les Eyzies-de-Tayac

 

  1. DOEL VAN DE COLLECTIE

De geïmplementeerde verwerking reageert op expliciete, legitieme en vastgestelde doeleinden.

Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

– het beheer van uw reserveringen / bestellingen;

– het beheer van uw contactaanvragen;

– beheer van commerciële follow-up.

 

  1. INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, de bestanden en de gewijzigde vrijheden, informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens die worden geïmplementeerd en uw middelen om uw rechten uit te oefenen toegang en rectificatie of verwijdering.

We informeren u over het volgende:

– van de identiteit van de controller: de heer William Duluc, directeur van het bedrijf Animation Vézère Canoë Kayak

– het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

– het verplichte of optionele karakter van de reacties;

– mogelijke gevolgen van een gebrek aan respons;

– ontvangers van de gegevens;

– uw recht op toegang, ondervraging, wijziging en rectificatie van de informatie die u betreft, uw recht om bezwaar te maken om legitieme redenen, uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden commerciële prospectie en uw recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden;

– de bewaartermijn van de categorieën verwerkte gegevens.

 

  1. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend het bedrijf Animation Vézère Canoë Kayak.

 

  1. VERWERKINGSMETHODE

De gegevensverwerking vindt plaats met behulp van computers of IT-tools en volgt de procedures en organisatiemethoden die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden.

Toegang, naast die voorbehouden aan de gegevensbeheerder, kan in bepaalde gevallen worden verleend aan bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of aan externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus), waar van toepassing door de eigenaar aangewezen als gegevensverwerkers.

De bijgewerkte lijst van deze onderdelen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke worden opgevraagd.

 

  1. PLAATS VAN BEHANDELING

Gegevens worden verwerkt op OVH-servers en op het hoofdkantoor van de functionaris voor gegevensbescherming, tenzij anders aangegeven in de rest van het document.

 

  1. BEHOUD VAN GEGEVENS

Het bedrijf Animation Vézère Canoë Kayak bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de operaties waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende voorschriften. Zo worden gegevens over klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, verhoogd met 3 jaar voor animatie en prospectie, onverminderd instandhoudingsverplichtingen of verjaringstermijnen. Gegevens met betrekking tot prospects worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard vanaf het laatste binnenkomende contact met ons bedrijf.

 

  1. VEILIGHEID

Animation Vézère Canoë Kayak zorgt voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens door gegevensbescherming te implementeren die wordt versterkt door het gebruik van fysieke en logische beveiligingsmiddelen (site beveiligd onder SSL)

 

  1. UW RECHTEN

In overeenstemming met de gewijzigde wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht om informatie over u in te zien, op te vragen, te wijzigen en te corrigeren.

[render_cookies_list]